Kies een taal / Skohe un idioma / Choose a language: 
Nederlands
English
English
   Inloggen    
  zaterdag 26 september 2020  
 Search
 
TienerzwangerschapCEMBRAH    
CEMBRAH
Comision Embarazo Hubenil is meer dan een commissie. Het is in feite een platform die in 2002 is ontstaan uit een casusbespreking. Vandaaruit is dit groepje uitgedijd tot een platform bestaande uit verschillende instanties die met de problematiek van tienerzwangerschap te maken heeft. Momenteel ziet CEMBRAH in dat zij ook ondersteuning nodig heeft om haar taken te kunnen verrichten.
 
Doel van CEMBRAH is tweeledig
Enerzijds om tienerzwangerschappen te voorkomen, en anderzijds om teinermoeders te bgeleiden en op te  vangen. Rest ons het verlangen uit te spreken dat CEMBRAH daadwerkelijk steun zal ontvangen, wat uiteindelijk een positief effect zal hebben op onze gemeenschap met betrekking tot de problematiek van tienerzwangerschap op Aruba.
 
Project plan
Door de toename van het aantal tienermoeders en met name de dalende leeftijd van tienermoeders, heeft de ATHA twee onderzoeken laten verrichten (voortzetting van de schoolcarriere door tienermoeders en de ondersteuning aan tienerouders). Naar aanleiding hiervan is de ATHA door twee lid-organisaties benaderd om de begeleidende rol op zich te nemen bij het opzetten van een project hiervoor.
Activiteitenplan
  • Het ondersteunen en opzetten van structurele hulp t.b.v de tienermoeder en het opzetten van preventieve hulpverlening
  • Ondersteuning bieden aan enkele lidorganisatie door middle van het ontvangen van een cursus (‘train de trainers’) over de omgang met tienerouders en opvoedingsondersteuning
  • Ten behoeve van opvoedingsondersteuning geven de getrainde medewerkers van de lidorganisatie de cursus aan de tienermoeders en/of ouders zelf.
  • Het opzetten van activiteiten om tienerouders wegwijs te maken met verschillende hulpinstanties op Aruba. O.a. door het realiseren van een informative brochure.
  • Het organiseren van activiteiten en workshops op de scholen
  • Structureel overleg met organisaties die t.b.v. de tienermoeders/ouders en hulpverleners werken om elkaar te informeren omzoende gaten in het traject t.b.v. de doelgroep te voorkomen.
Doel en doelgroep
Methodieke training aanbieden aan medewerker binnen de organisatie die met tienermoeders werken ter verbetering van de hulpverlening. Preventieve activiteiten organiseren ter voorkoming van (tweede) zwangerschap. De doel groep zijn medewerkers binnen de organisaties en scholen.
 
Toelichting
Uitonderzoek, in opdracht van de ATHA over hulpverlening aan tienermoeders en hun schoolcarriere, is gebleken dat en goede opvang voor zowel de moeder als het kind van groot belang is. Gezien het tekort aan betaalbare opvangmogelijkheden zijn tienermoeders vaak genoodzaakt te stoppen met school. Hiermee komen de educatieve ontwikkeling en de toekomstmogelijkheden van de jeugdige moeder in gevaar. Ook is uit onderzoek naar de hulpverlening gebleken dat grote behoefte bestaat aan adequate hulpverlening, voorlichting, begeleiding en financiele steun.
 
Uit registratiecijfers van het Wit Gele Kruis blijkt date r een toename is van tienerzwangerschappen en dat de leeftijd van de tienermoeders dalende is. Zowel de ATHA als de leden van de CEMBRAH amken zich zorgen over deze ontwikkelingen en menen hier iets aan te doen.

Contact CEMBRAH
Wit Gele Kruis
Contact: Monique Giel-Labad
Tel: 585 3012
 
 
 
Famia Planea
Bernardstrat 75
San Nicolas
Tel: 584 9591
 
 
 
Telefon pa Hubentud
P.O Box 5372 5372, Oranjestad
Contact: Jeanine Tromp en Madeline Ridderstap
Tel:  588 6138 (8.00 t/m 17.00)
Hotline: 131 (14.00.oo t/m 18.00)
 
 
 
Dr. Horacio E. Oduber Hospital
L.G. Smith Blvd. z/n
Contact: Denise Koolman en Veronica Vermuelen
Tel: 587 4300 ext 294 (kinder-afdeling)
   587 0311
 
 
Directie Voogdijraad
Avenide Milio J. Croes 112
Dakota
Tel: 582 1262
 
 
Departmento di Asuno Social
Caya G.F. Betico Croes 162
Oranjestad
Contact: Monet Jones en Gaudy Kock
Tel:  582 3145
 
 
Stichting Casa Cuna Progreso
P.O. Box 733
Oranjestad
Contact: Charisse Hoen
Tel: 585 3010
 
 
 
Fundacion pa nos Muchanan
Cumana 2
Contact: Maria Vrolijk
Tel: 585 7177
e-mail:  info@fpnm.aw
website:  www.fpnm.aw
 
Fundacion Guia Mi
G. Madurostraat 34
Oranjestad
Contact: Maybelinne v/d Biezen       
Tel: 582 0088 / 582 0098
 
YMCA of Aruba
Pastoor Hendrikstraat 55
San Nicholas
Contact: Louisa Lake
Tel: 584 5303/ 584 5746
 
Calabasstraat 1
Dakota
Tel: 582 3072
 
EPB- Educacion Profesional Basico- Oranjestad
Pitastraat z/n
Contact: Adriana Dorothal – Contreras
Tel: 582 9791/ 582 9792
 
EPB – Pariba
Caya Jose Geerman z/n
Contact: Adriana Dorothal- Contreras
Tel: 584 5800 (Dinsdag, donderdag en vrijdag)
 585 8023 (maandag en woensdag)
 

  Wit Gele Kruis Aruba 2008   Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid