CEMBRAH

Comision Embarazo Hubenil is meer dan een commissie. Het is in feite een platform die in 2002 is ontstaan uit een casusbespreking. Vandaaruit is dit groepje uitgedijd tot een platform bestaande uit verschillende instanties die met de problematiek van tienerzwangerschap te maken heeft. Momenteel ziet CEMBRAH in dat zij ook ondersteuning nodig heeft om haar taken te kunnen verrichten.
 
Doel van CEMBRAH is tweeledig
Enerzijds om tienerzwangerschappen te voorkomen, en anderzijds om teinermoeders te bgeleiden en op te  vangen. Rest ons het verlangen uit te spreken dat CEMBRAH daadwerkelijk steun zal ontvangen, wat uiteindelijk een positief effect zal hebben op onze gemeenschap met betrekking tot de problematiek van tienerzwangerschap op Aruba.
 
Project plan
Door de toename van het aantal tienermoeders en met name de dalende leeftijd van tienermoeders, heeft de ATHA twee onderzoeken laten verrichten (voortzetting van de schoolcarriere door tienermoeders en de ondersteuning aan tienerouders). Naar aanleiding hiervan is de ATHA door twee lid-organisaties benaderd om de begeleidende rol op zich te nemen bij het opzetten van een project hiervoor.
Activiteitenplan
  • Het ondersteunen en opzetten van structurele hulp t.b.v de tienermoeder en het opzetten van preventieve hulpverlening
  • Ondersteuning bieden aan enkele lidorganisatie door middle van het ontvangen van een cursus (‘train de trainers’) over de omgang met tienerouders en opvoedingsondersteuning
  • Ten behoeve van opvoedingsondersteuning geven de getrainde medewerkers van de lidorganisatie de cursus aan de tienermoeders en/of ouders zelf.
  • Het opzetten van activiteiten om tienerouders wegwijs te maken met verschillende hulpinstanties op Aruba. O.a. door het realiseren van een informative brochure.
  • Het organiseren van activiteiten en workshops op de scholen
  • Structureel overleg met organisaties die t.b.v. de tienermoeders/ouders en hulpverleners werken om elkaar te informeren omzoende gaten in het traject t.b.v. de doelgroep te voorkomen.
Doel en doelgroep
Methodieke training aanbieden aan medewerker binnen de organisatie die met tienermoeders werken ter verbetering van de hulpverlening. Preventieve activiteiten organiseren ter voorkoming van (tweede) zwangerschap. De doel groep zijn medewerkers binnen de organisaties en scholen.
 
Toelichting
Uitonderzoek, in opdracht van de ATHA over hulpverlening aan tienermoeders en hun schoolcarriere, is gebleken dat en goede opvang voor zowel de moeder als het kind van groot belang is. Gezien het tekort aan betaalbare opvangmogelijkheden zijn tienermoeders vaak genoodzaakt te stoppen met school. Hiermee komen de educatieve ontwikkeling en de toekomstmogelijkheden van de jeugdige moeder in gevaar. Ook is uit onderzoek naar de hulpverlening gebleken dat grote behoefte bestaat aan adequate hulpverlening, voorlichting, begeleiding en financiele steun.
 
Uit registratiecijfers van het Wit Gele Kruis blijkt date r een toename is van tienerzwangerschappen en dat de leeftijd van de tienermoeders dalende is. Zowel de ATHA als de leden van de CEMBRAH amken zich zorgen over deze ontwikkelingen en menen hier iets aan te doen.

Contact CEMBRAH

Wit Gele Kruis

Wit Gele Kruis

Contact: Monique Giel-Labad

Tel: 585 3012

Famia Planea

Famia Planea

Bernardstrat 75

San Nicolas

Tel: 584 9591

E-mail:  famplar@setarnet.aw  of  arfamplan@setarnet.aw

Telefon pa Hubentud

Telefon pa Hubentud

P.O Box 5372 5372, Oranjestad

Contact: Jeanine Tromp en Madeline Ridderstap

Tel:  588 6138 (8.00 t/m 17.00)

Hotline: 131 (14.00.oo t/m 18.00)

e-mail:  telhubentud@setarnet.aw

Website: www.telhubentud.aw

Dr. Horacio E. Oduber Hospital

Dr. Horacio E. Oduber Hospital

L.G. Smith Blvd. z/n

Contact: Denise Koolman en Veronica Vermuelen

Tel: 587 4300 ext 294 (kinder-afdeling)

   587 0311

e-mail:  d.koolman@arubahospital.com

Directie Voogdijraad

Avenide Milio J. Croes 112

Dakota

Tel: 582 1262

Departmento di Asuno Social

Caya G.F. Betico Croes 162

Oranjestad

Contact: Monet Jones en Gaudy Kock

Tel:  582 3145

Stichting Casa Cuna Progreso

Stichting Casa Cuna Progreso

P.O. Box 733

Oranjestad

Contact: Charisse Hoen

Tel: 585 3010

e-mail:  casacuna@setarnet.aw

Fundacion pa nos Muchanan

Cumana 2

Contact: Maria Vrolijk

Tel: 585 7177

e-mail:  info@fpnm.aw

website:  www.fpnm.aw

Fundacion Guia Mi

G. Madurostraat 34

Oranjestad

Contact: Maybelinne v/d Biezen       

Tel: 582 0088 / 582 0098

e-mail:  fundacionguiami@setarnet.aw

YMCA of Aruba

Pastoor Hendrikstraat 55

San Nicholas

Contact: Louisa Lake

Tel: 584 5303/ 584 5746

Calabasstraat 1

Dakota

Tel: 582 3072

EPB- Educacion Profesional Basico- Oranjestad

Pitastraat z/n

Contact: Adriana Dorothal – Contreras

Tel: 582 9791/ 582 9792

EPB – Pariba

Caya Jose Geerman z/n

Contact: Adriana Dorothal- Contreras

Tel: 584 5800 (Dinsdag, donderdag en vrijdag)

 585 8023 (maandag en woensdag)